Sin Ryuu

Ju-jutsu op zichzelf wil zachte kunst zeggen, een zelfverdedigingskunst waarin de kracht geen rol speelt.
Dit maakt ju-jutsu juist zo geschikt voor mannen en vrouwen. Vandaar dat men niet als een atleet moet gebouwd zijn om deze sport te beoefenen. Men kan groot of klein zijn, licht of zwaar gebouwd zijn, jong of oud zijn. Het speelt echt geen rol want met de verscheidenheid aan grepen, de snelheid en de list zal hij of zij die aan ju-jutsu doet een sterkere aanvaller zo efficiënt mogelijk uitschakelen. Men zal “zoveel mogelijk meegeven” om te overwinnen.

De ju-jutsusport is een verfijnde kunst. Het is de lichaamskunst waaruit alle harde elementen verbannen zijn.
Een echte aanval wordt op een kalme, harmonische maar uiterst effectieve manier afgeslagen.
Ju-jutsu is geen wedstrijdsport. Het is de elegantie door de inzet van de geest tegenover de brutale lichaamskracht.
Dat wil zeggen dat onze zelfverdediging doeltreffend, praktisch en menslievend is.

Graag willen wij u de drie kenmerken van onze stijl weergeven:

DAAG NOOIT IEMAND UIT
BIED NOOIT WEERSTAND BIJ EEN AANVAL
VEROORZAAK BIJ NIEMAND LICHAMELIJK LETSEL

Hij die anderen overwint is sterk, hij die zichzelf overwint is machtig.

Lao-tse (604-507 v.C.)